Introductie

Wie ben je werkelijk, waar kom je vandaan, waarom ben je hier op aarde, wat is de bedoeling van je leven, wie zijn je geestelijke familieleden etc… Zoveel vragen… In deze serie neem ik je mee op reis in mijn ervaringen rondom deze vragen. Het is een rijke ervaringsreis. Hierbij is er alle ruimte voor jouw eigen ervaring en inzicht. Het is steeds een afwisseling tussen korte uitleg en lange ervaringsreizen. Music from Source speelt een belangrijke rol, het schept een bewustzijnssfeer waarbinnen je een eigen unieke ervaring kunt hebben. En elke keer dat je de muziek met de korte geleide visualisatie gebruikt heb je nieuwe ervaringen en inzichten, want de energie is multidimensionaal.

10 afleveringen

De 10 afleveringen kun je door elkaar doen. Je kunt kiezen wat je wilt doen, in welke volgorde en wanneer. Het is op zich wel verstandig om deze volgorde aan te houden, want daarmee volg je de opbouw van de informatie. 

Meld je aan

ES-1 Je Essentie en je Geestelijke Familie van de Bron

Jouw Universele Essentie is voortgekomen uit de Bron – je Goddelijke Ouderpaar – Vader-Moeder. Op het moment van schepping is een deel van het bewustzijn van je Goddelijke Ouderpaar afgesplitst als een prachtig liefdevol veld van licht. Dit veld is je Geestelijke Familie van de Bron. Voor de meeste mensen geldt dat dit honderdduizenden lichtwezens zijn die voelen als één en hetzelfde bewustzijn. Je bent hier een deeltje van en ook al voel je je één met je Geestelijke Familie, je bent toch een eigen identiteit. Zo begint je bestaan als een oneindige reis van bewustzijnsuitbreiding. In deze aflevering ervaar je het moment van jouw schepping met je Geestelijke Familie van de Bron.

 

 

ES-2 Je Goddelijke Bewustzijn

Bewustzijn is de scheppende, creatieve intelligentie. Het is een energie die elektromagnetisch van aard is en die zich spiraalsgewijs voortbeweegt, oneindig veel sneller dan het licht. Bewustzijnsenergie is Zijns-ervaring, het is essentie, het is intentie, focus, creatiekracht. Het is ervarend, wetend en intelligent. Jouw bewustzijn is een aspect van het Zijn van de Goddelijke Vader – de Kosmische Mind. Jouw bewustzijn is een unieke uitdrukking van de Mind van de Schepper en draagt de intentie van je Schepper. In zekere zin drukt de Goddelijke Vader zich uit in en door jouw bewustzijn. Je bent onlosmakelijk deel van zijn Scheppende Essentie en dus Bewustzijn.

ES-3 Je Goddelijke Vorm

Je bewustzijn wordt omhuld door de vormkracht van de Goddelijke Zoon, die zijn wezen uitdrukt in en door jou. De vormkracht van het universum voegt zich naar jouw bewustzijn en uniekheid. Zo ontstaat er een soort lichtweefsel van kristallijne levende energie – als een web van licht – die je je Universele Vromkracht kunt noemen. Jouw vorm is je Universele DNA en dit bevat alle mogelijkheden om je uit te drukken overeenkomstig het soort bewustzijn en wezen dat je bent. Je vorm maakt het mogelijk een functie te vervullen, te handelen en vorm te geven aan je intentie en bewustzijn. Het is de belichaming van je bewustzijn en je uniekheid.

ES-4 Je Ziele identiteit

Je hebt een unieke uitdrukking van je bewustzijn die je ontvangt van de Goddelijke Moeder – de Spirit Energie. Dit is de Ziele-identiteit. Je zou het kunnen zien als je karakter van de Universele Essentie. Je ziele-identiteit is de Goddelijke Moeder die zich uitdrukt in en door jou. Je bent in zekere zin een expressie van de Goddelijke Moeder. Haar principes vormen jouw karakter. Je hebt daar in overeenstemming met je bewustzijn je eigen verhoudingen in. Deze principes zijn Liefde, Schoonheid, Waarheid en Goedheid. In deze aflevering kun je dit diep ervaren en integreren in je menselijke ervaring.

ES-5 Je Prenataal Plan en Incarnatie

Je Universele Essentie heeft bij zijn creatie een impuls meegekregen van de Goddelijke Vader. Deze impuls is als een ademhaling die zich oneindig uitbreidt. Het is het verlangen tot bewustzijnsuitbreiding en co-creatie. Deze impuls maakt dat je als wezen voortdurend bezig bent met het uitdrukken van je bewustzijn in verschillende vormen en functies. Dat kan onder andere een menselijk leven zijn. Voordat je begint aan je incarnatiereis heb je een plan, een intentie. In dit plan druk je uit wat je als bedoeling hebt van je incarnatiereis. Welk deel van je bewustzijn wil je uitdrukken, welke kwaliteiten wil je vertalen en wat wil je in co-creatie op de aarde realiseren. Dit heet je prenataal plan of contract dat je met jezelf hebt. Het is de intentie van de Universele Essentie met de incarnatiereis en levens op de planeet aarde.

ES-6 Parallelle aspecten

De algemene indruk bij veel mensen is dat je lineair incarneert, dat wil zeggen leven na leven en dat het ene voortbouwt op het andere. Deze opvatting is onjuist. Het is voor het menselijke brein ook lastig te snappen dat je al je levens in één keer incarneert. Je universele essentie is tijdloos en multidimensionaal en vertaalt dus zijn plan in een groot aantal levens die onderling gekoppeld zijn als een bewustzijnsveld. In deze levens – die dus parallelle aspecten zijn van je Universele Essentie – breng je de bedoeling in stukjes tot uitdrukking. Doordat ze gekoppeld zijn aan elkaar, kun je dus ook in dit leven van nu contact hebben met al jouw parallelle aspecten. Soms zijn die ook op een andere planeet, maar ze maken wel deel uit van deze incarnatiereis.

ES-7 Karma

Karma is het balanceren van je plan, je bedoeling met je incarnatiereis. Het is het regelen van je ervaringen over al je parallelle aspecten, zodat het je in zijn geheel lukt om je bedoeling en prenataal contract te vervullen. De supervisor van jouw karma ben je zelf, je Universele Essentie. Jij bepaalt wat je bedoeling is en weegt ook je ervaringen en kiest om eventueel dingen bij te stellen en te veranderen. Er is niet een autoriteit buiten je Universele Essentie die als een soort rechter bepaalt wat goed of fout is. Karma is de balans van je intentie met je incarnatiereis.

ES-8 Karma 2 – Vergeving

Zoals we in de vorige aflevering hebben besproken en ervaren is Karma het evenwicht en de balans in het realiseren van je prenatale bedoelingen. Het wegen van het resultaat en het eventueel bijstellen van acties. In dit perspectief is er geen oordeel, er is geen schuld, er is geen falen, er is geen fout. Er zijn oneindige mogelijkheden en kansen en altijd weer nieuwe perspectieven. Er is dus ook geen oordelende Schepper, want alles wat is, is de Schepper, is het bewustzijn van de Bron, en speelt zich dus af in de Schepper. Hij is het bewustzijn en de belichaming van de gehele schepping. Om al die ontelbare wezens hun unieke weg te laten gaan en vrije wil te schenken, is er oneindige liefde en oneindig toestaan. In deze aflevering kijken we daarom naar zelf-vergeving, liefde en oneindige vernieuwing als basis voor groei en ontwikkeling.

ES-9 Karma 3 – Karmische Integratie

Zoals we eerder aangaven zijn al je levens in één keer gecreëerd als parallelle aspecten. Je universele Essentie is het bewustzijn dat zich uitdrukt in al deze aspecten. Je universele Essentie houdt alles samen en vormt zo een bewustzijnsveld dat alles overziet en waarin alle ervaringen worden gedeeld. Ook in dit leven sta je dus in verbinding met al je parallelle aspecten. Ze zijn in het NU. Dus wat wij hier in aardse tijd als verleden, als heden en als toekomst lineair ervaren is in je Universele Essentie NU.

Daarom zijn alle ervaringen in dit lichaam aanwezig. Zo heb je toegang tot je volledige bewustzijn en kun je ook daar positief aan werken. Je kunt hier en nu werken aan het balanceren van je prenataal plan door en in al je parallelle levens. In deze aflevering bespreken we dit en kun je ervaren hoe dit werkt.

ES-10 Spiritueel Meesterschap

De grote vervolmaking van je prenataal plan is het belichamen van je bewustzijn en de eigenschappen die je bedoelde tot uitdrukking te brengen en in co-creatie op de aarde te implanteren. Belichaming van je Essentie is dus spiritueel meesterschap. Je hebt je doel gerealiseerd als elke cel van je lichaam met je universele Essentie-energie gloeit en vibreert. Dat is de voleindiging: jouw Bron-verbinding straalt volledig in je menselijke expressie. In deze aflevering bespreken we dit en kun je dit diep ervaren.

Inleidende video

Elke aflevering begint met een korte introductievideo van 5 tot 10 minuten. Na afloop van deze introductie krijg je toegang tot de geleide visualisatie met muziek. Deze geeft je een diepe en multidimensionale ervaringsreis in je eigen bewustzijn. Zo draagt elk aspect van deze cursus bij tot jouw bewustzijnsuitbreiding van binnen uit, door je eigen ervaring, inzichten, ontdekkingen en innerlijke kennis.

We hebben elke aflevering zo opgezet dat je eerst de introductie clip bekijkt voordat je toegang krijgt tot de muziek met begeleide visualisaties.

Geleide visualisatie met muziek

Na de introductievideo krijgt je toegang tot de geleide visualisatie met muziek. Hierin kun je de energie en het bewustzijn ervaren. Ook ondersteunt het je om geleidelijk aan te wennen aan het werken met de aangeboden methode en deze energieën. De muziek speelt een belangrijke rol in het ervaren en integreren van de energie en de verbinding.

Inleidende video

Elke aflevering begint met een korte introductievideo van 5 tot 10 minuten. Na afloop van deze introductie krijg je toegang tot de geleide visualisatie met muziek. Deze geeft je een diepe en multidimensionale ervaringsreis in je eigen bewustzijn. Zo draagt elk aspect van deze cursus bij tot jouw bewustzijnsuitbreiding van binnen uit, door je eigen ervaring, inzichten, ontdekkingen en innerlijke kennis.

We hebben elke aflevering zo opgezet dat je eerst de introductie clip bekijkt voordat je toegang krijgt tot de muziek met begeleide visualisaties.

MP3 downloaden

Als cursist kun je aanvullend op de online versie van de geleide visualisaties en van de muziek aparte mp3- download versies aanschaffen. 

Persoonlijke reflectieve coaching

Er is een mogelijk om een aanvullende reflectieve coaching via zoom aan te vragen.  In deze privé sessie kunnen we ervaringen en vragen bespreken die je hebt. Ook kunnen we met behulp van speciale muziek ervaringen verdiepen en processen versterken. (Let op dit is niet een healing sessie gericht op fysieke klachten). Je kunt deze prive sessie aanvragen via de knop rechts, we maken dan via de mail een afspraak.

Voor een persoonlijke coaching sessie kun je je hier aanmelden

Rechtop en zittend mediteren

Het is aan te raden om te mediteren en je verbinding met de Bron zittend op een stoel te doen. De reden daarvoor is dat de energie zo door de voeten naar de aarde en naar de kern van de planeet kan stromen. En zo kan jouw unieke universele verbinding worden gedeeld met de planeet en komt het iedereen ten goede.

 

Gebruik een goede hoofdtelefoon

Om een optimale energetische en klank-ervaring te hebben is het aan te raden om een goede hoofdtelefoon te gebruiken of om je computer aan te sluiten op een goed hifi-audiosysteem. 

Aanvullende ondersteunen muziek

Bij elke les vind je een suggestie voor aanvullende muziek die past qua energie bij het thema. Deze muziek kun je gebruiken als afwisseling bij je meditaties en verruimt zo je ervari8ngen en inzichten.

Als je op de afbeelding klink kom je bij het desbetreffende album.

Als cursist van deze cursus krijg je 15% korting op zo’n album. Je vind hiervoor een passende coupon code die je kunt invullen bij de voor het afrekenen.