NM10 Indalen en afdalen, de reis naar de aarde

Om de aarde is een groot systeem van lichtbuizen “het aarde raster”. Dit is een geometrische lichtstructuur 7000 tot 10.000 km boven het aardoppervlakte. Het is een deel van de geometrie en het bewustzijn van het gehele universum en vormt de brug van de aarde naar de rest van de schepping.

Dit raster is geometrisch ook in elke cel van het lichaam holografisch aanwezig, het is de basis voor de aardse ervaringen. Het aarde raster bevat alle informatie die nodig is voor de evolutie van de planeet en het leven daarop. Het bepaald de tijd-ruimte ervaring op de planeet. Het is een systeem van transportkanalen waardoor wezens naar de planeet kunnen komen en deze kunnen verlaten en het is een gigantisch communicatienetwerk.

Sinds 2012 is er een Nieuw Aardraster. Om te incarneren gebruikt je baby een van de buizensystemen van het aarde raster. In zijn fysieke lichaam vertaalt zich de geometrie van het aarde raster zodat hij coherent daarmee is.

 

Geleide visualisatie

Het is verstandig om deze geleide visualisatie met muziek een aantal keren verspreid over de komende dagen of weken te doen, zodat de energie en de ervaring zich verdiept.

Aanvullende Visualisatie Suggestie

  • Stel je een gigantisch lichtbuizen systeem rondom de aarde – het aardereaster. Voel hoe in de muziek de grootsheid van de Lichtpaden van het Nieuwe Aarde Raster.
  • Vraag om te ervaren hoe het aarderaster doorwerkt in de incarnatie van je baby. Hoe hij communiceert, de tijd en ruimte op de aarde kan ervaren en kan reizen.
  • Zet je intentie voor de optimale afstemming van je fysieke omgeving en het lichaam van je baby en dat van jou op het aarderaster.
  • In perfecte balans, in harmonie met het grotere bewustzijn van de aarde, Melkweg en gehele universum.

De nieuwe aarde en nieuwe mensheid

Voordat je naar de aarde komt weet je dat de mensheid in een grote verandering is en dat er een Nieuwe Aarde en Nieuwe Mens aan het ontstaan is. Een planeet van universele liefde en harmonie.

Dit is de energie en het bewustzijn dat de nieuwe mens brengt en wil ervaren en delen. Een bouwer van een nieuwe realiteit, een nieuw bewustzijn een nieuwe menselijke samenleving.

Je baby komt naar de aarde met een groots visioen en de potentie om te creëren. Nieuwe wetenschap, nieuwe politiek, nieuwe economie, nieuwe spiritualiteit alles coherent met het bewustzijn en het leven van het grotere geheel waar we deel van zijn.

 

Extra visualisatie suggestie

  • Voel het visioen, het verlangen en de intentie van het wezen dat bij je incarneert. De geboorte van een nieuwe mens vol met creativiteit, levenskracht en verbinding.Stel je hem of haar voor als volwassen mens, wakker, blij, helder, authentiek, creatief, zijn eigen unieke wezen manifesterend.
  • Zet je intentie dat hij of zij heel helder en bewust de verbinding met de zijn Universele Essentie en de Nieuwe Aarde ervaart en kan vormgeven.
  • Vraag te ervaren hoe je baby de Nieuwe Aarde voelt, de lucht, de zon, de natuur, de vreugde om mens te zijn.
  • Voel de creatieve energie om een nieuwe realiteit te helpen vormgeven in je menselijke leven.