M42 Zelf-genezend en zelf-herstellend vermogen

20,00

Deze muziek versterkt je zelf-genezend en zelf-herstellend vermogen. Je lichaam is een complex levend bewustzijn dat een uitdrukking is van je Hoger Zelf en je Goddelijk DNA. Van nature is je lichaam gericht op het in standhouden van een gezonde balans. Echter de kans is groot dat zich verstorende invloeden via voedsel, omgeving, ervaringen, gedachten en het menselijke collectieve energieveld in je systeem nestelen. Op den duur verzwakt dit de gezonde balans en het vermogen tot zelf-herstel.

Category:

Description

Deze muziek is speciaal gemaakt voor het ondersteunen van je bewustzijn en lichaam om de gezonde natuurlijke balans terug te vinden. Oude patronen worden losgetalen en de hogere trilling die je hoort te hebben voor optimaal herstel, wordt ondersteund. Deze muziek werkt via een natuurlijke resonantie en herinnering van je Goddelijke Bewustzijn. Doordat in deze muziek universeel bewustzijn en universele trilling zijn vertaalt kun je die makkelijk ontvangen en integreren. De inbedding in deze muziek ondersteunt het ontwaken van je goddelijke blauwdruk in je menselijke lichaam.

Omschrijving van de tracks

 1. Ontspannen en zuiveren van je heilige ruimte. Dit eerste stuk ontspant en steunt je in het zuiveren van je energetische ruimte om je heen. Deze ruimte is een bol van licht van ongeveer 3 tot 4 meter om je heen. Vraag om een zuivere energetische bol om je heen te hebben waarin alleen de energie van jouw Hoger Zelf is en jouw verbinding met de Bron.
 2. Licht van de Bron in je cellen. Stel je voor dat de sfeer om je heen zich vult met licht. Deze lichtfrequenties zijn dezelfde als van de Bron, van de Goddelijke Schepper. Zie hoe elke cel van je lichaam dit pure Goddelijke licht in zich opneemt. Zet je intentie dat je fysieke cellen door het contact met dit Goddelijke Licht zich beginnen te herstellen. Ze herinneren zich hun natuurlijk balans en vermogen.
 3. Trilling verhogen. Stel je voor dat elke cel in je lichaam licht opneemt en langzaam zijn trilling verhoogt. Hoe meer het licht opgenomen wordt en geïntegreerd wordt, hoe meer de trilling omhoog gaat. Zet je intentie dat de nulpunt in het centrum van elke cel in balans komt en zijn trilling perfect afstemt.
 4. Licht stroomt door je lichaam. Stel je nu voor dat er een nieuw licht aanwezig is net boven je hoofd. Dit licht geneest, hersteld en bekrachtigd en dit licht ontwaakt het goddelijke DNA en je vermogen om automatisch te genezen. Dit licht is als een buis van licht die zo breed is als je schouders het ligt stroom je lichaam binnen eerst via je kruin, dan door je hoofd, je nek je schouders. Laat dit licht doorlopen door je borst, je armen, je hart, je buik en rug, je bekken, je bovenbenen, je knie, je enkels en je voeten en deze buis van licht gaat verder door tot aan het centrum van deze aarde.
 5. Goddelijke configuratie. Zet je intentie dat deze buis van licht in je cellen een hele zuivere en krachtige trilling veroorzaakt en je goddelijke DNA helpt ontwaken. Zie jezelf in het midden van je buis van licht staan en laat dit licht voor je en door je heen werken met de intentie dat je DNA zich weer zijn originele goddelijke configuratie en blauwdruk herinnert. Zet je intentie dat je cellen zichzelf weer kunnen genezen en zich herstellen. Vraag je alle oude patronen en belemmeringen los te laten en je geheel te zuiveren zodat je zelf genezende vermogen zich kan ontwikkelen.
 6. Licht van de Bron. Zet je intentie dat je cellen alle onzuiverheden loslaten en weer zuiver en goddelijk worden zoals het oorspronkelijk is gecreëerd vanuit de Bron en om met een nieuwe potentieel te creëren. Vraag je cellen zich te openen en het licht van de Bron in zich op te nemen.
 7. Universele Kalibratie. Stel je voor dat je lichaam langzaam breder en langer wordt en zich steeds verder uitstrekt voorbij de aarde, voorbij ons melkwegstelsel, tot aan het centrum van onze universum. Je zet helemaal uit totdat je het universum bent geworden. Vraag om het bewustzijn van ons universum te zijn, je brein is EEN met het brein van de centrum van het universum.  Zet nu je intentie: Ik ben het universum, ik ben geschapen naar het evenbeeld van het universum, daarom ben ik in wezen puur en goddelijk.
 8. Helende liefde. Voel hoe helend licht vanuit de Bron in de aarde stroomt en alles aanraakt met het vermogen tot zelfgenezing. Voel je één met dit helende licht en voel je één met de aarde en de mensheid.
 9. Universeel licht voor diepe zelf-genezing. Stel je voor hoe diep warm licht van zelfgenezing in je stroomt. Zet je intentie dat dit licht door je heen stroomt en ook in de aarde stroomt. Vraag dat dit licht het diepe vermogen tot zelfgenezing versterkt en doet ontwaken.
 10. Integratie. Voel hoe rustig en langzaam deze energieën zich integreren in je lichaam.
 11. Helend licht. Zet je intentie dat je in contact bent met helend licht dat je kunt delen met andere mensen. Dit is energie en licht dat zelf-genezing ondersteunt. Schenk dit licht aan iemand die dit kan gebruiken. Zie hoe dit licht deze persoon langzaam en liefdevol vult.
 12. Zuiver wit licht. Ga met je aandacht naar je hartcentrum en stel je een puur wit licht voor dat uit je hart komt dat zich verspreid. Je kunt dit witte pure licht vragen daar naar toe te gaan waar je wilt, bijvoorbeeld een persoon of een dier die genezing nodig heeft.
 13. Universeel licht stroomt door je. Ga met je aandacht naar een deel van je lichaam waar je last van hebt. Laat hier licht door heen stromen. Vraag alle pijn en ongemakken rustig te verdwijnen en vraag hoe dit licht de plek vult en reorganiseer zoals het moet zijn. Vraag nu je lichaam helemaal in balans te komen en het vermogen tot zelfgenezing en zelfherstel volledig te integreren.

Tracks en lengte

 1. Ontspannen en zuiveren van je heilige ruimte  5:27
 2. Licht van de Bron in je cellen 4:36
 3. Trilling verhogen 4:51
 4. Licht stroomt door je lichaam 3:40
 5. Goddelijke configuratie 4:14
 6. Licht van de Bron 4:42
 7. Universele Kalibratie 4:33
 8. Helende liefde 5:33
 9. Universeel licht voor diepe zelf-genezing 3:12
 10. Integratie 1:50
 11. Helend licht 3:53
 12. Zuiver wit licht 3:18
 13. Universeel licht stroomt door je 8:40