ZK-7av Je Essentie en unieke Kern

Je diepste gevoel van Autonomie is “zijn wie je werkelijk bent”. Dit is een kern gevoel, een tijdloze essentie in je. Contact hiermee geeft energie, geeft perspectief en opent je. Hoe groter de verbinding met deze essentie des te stralender wordt deze ervaring in je. Dat is het fundament van waaruit jouw autonome keuzes ontstaan en richting kunnen krijgen. Het is je innerlijke kompas, de basis van jouw authentieke intenties en keuzes.

Neem geregeld de tijd om de essentie van wie je werkelijk bent in je zelf aan te spreken, uit te nodigen, te versterken en bewust te beleven. Zo wordt deze sterker in je dagelijkse leven en keuzes.