ZK-7bv Kiezen en keuzes maken

Kiezen is een enorme kracht, het is de uitdrukking van jouw vrije wil. Niemand kan voor jou denken en ervaren. Ze kunnen je wel beïnvloeden en zorgen dat je keuze niet autonoom is. Daarom is het belangrijk om te voelen en te ervaren in hoeverre keuzes die je maakt echt van binnenuit komen en kloppen met jouw waarheid, de levenskracht van je Essentie en jouw Bron-verbinding. Gebruik deze geleide visualisatie geregeld om je te herijken in je Essentie en te kijken naar je keuzes die je maakt vanuit je verbinding met je Essentie en je verbinding met wie je werkelijk bent.